kalibrinis sviedinys

kalibrinis sviedinys
kalibrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras atitinka pabūklo vamzdžio kalibrą. atitikmenys: angl. caliber projectile rus. калиберный снаряд

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė artilerijos šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Sviedinys susideda iš korpuso, užtaiso ir sprogdiklio.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • subkalibrinis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras yra mažesnis negu pabūklo vamzdžio kalibras. Toks sviedinys dėl mažesnės masės įgyja didesnį pradinį greitį negu tokio pat kalibro kalibrinis sviedinys. atitikmenys: angl. subcaliber… …   Artilerijos terminų žodynas

  • šarvamušis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis smūginės veikmės sviedinys šarvuotajai technikai naikinti. Šarvamušis sviedinys būna: kalibrinis ir subkalibrinis; su sprogstamuoju užtaisu ir vientisas (be SM); smailus ir bukas; su šarvamušiu arba …   Artilerijos terminų žodynas

  • stabilizuotasis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurį lekiant stabilizuoja sviedinio užpakalinėje dalyje esantys sparneliai (stabilizatorius). Šaudoma iš lygiavamzdžių ir graižtvinių pabūklų. Stabilizatorius būna kalibrinis (nejudamai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • caliber projectile — kalibrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras atitinka pabūklo vamzdžio kalibrą. atitikmenys: angl. caliber projectile rus. калиберный снаряд …   Artilerijos terminų žodynas

  • калиберный снаряд — kalibrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras atitinka pabūklo vamzdžio kalibrą. atitikmenys: angl. caliber projectile rus. калиберный снаряд …   Artilerijos terminų žodynas

  • subcaliber projectile — subkalibrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras yra mažesnis negu pabūklo vamzdžio kalibras. Toks sviedinys dėl mažesnės masės įgyja didesnį pradinį greitį negu tokio pat kalibro kalibrinis sviedinys.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • подкалиберный снаряд — subkalibrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras yra mažesnis negu pabūklo vamzdžio kalibras. Toks sviedinys dėl mažesnės masės įgyja didesnį pradinį greitį negu tokio pat kalibro kalibrinis sviedinys.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • cнаряд — sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė artilerijos šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Sviedinys susideda iš korpuso, užtaiso ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • projectile — sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė artilerijos šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Sviedinys susideda iš korpuso, užtaiso ir… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”